یو تجارت
مسابقه بازاریابی شماره 18

به کاربری که بتواند از روز 1397/7/20 تا پايان روز 1397/8/20 توسط لينک اختصاصی اش، بیشترین پورسانت را از ( ثبت آگهی تبلیغاتی ) کسب نمايند، علاوه بر پورسانت دریافتی، 100 درصد آن پورسانت به ایشان تقديم مي گردد. مثلا اگر 200 هزار تومان پورسانت از جذب آگهی ستاره دار دریافت کرده باشد 200 هزار تومان دیگر نیز به موجودی اش افزوده خواهد شد. جوایز مسابقه، 1 روز پس از پایان زمان مسابقه اهدا خواهد شد.